Fornbyn

Skultorps fornby

08-lugnet-aterstallt.jpg

Skultorps Hembygdsförening äger och förvaltar Skultorps fornby, ett område väster om stambanan med sex byggnader av varierande ålder och ursprung. Platsen är den gamla bytån och här har funnits ett flertal backstugor.

p6230231.jpg

Sahlbergsstugan

fornbyns äldsta byggnad, har troligen byggts under 1700-talet på plats och är tillbyggd under mitten av 1800-talet av dåvarande ägaren, finsnickaren Johannes Sahlberg. Huset inrymde från början förstuga, en liten förrådsdel och ett bostadsrum med öppen spis. Vid tillbyggnaden tillkom ett större rum, snickeriverkstad och murstocken med öppna spisar i såväl förrådsrummet som  i verkstaden. Den sista ägaren; Maria Naemi Sahlberg bodde i stugan fram till sin död 1961. Året därpå inköpte hembygdsföreningen fastigheten (Tån 1:1).

Taket på Sahlbergsstugan genomgick en total renovering under juni 2018. 

 

Ladugården

(flyttad från Mellombacken) innerhåller fähus med plats för två klavbundna djur, kalvkätte, griskätte och hönshylla. Foderladan och logen är i skiftesverksteknik och förhuset är kalkstensmurat. Vid ladugårdens baksida finns en tröskverksvandring, vilken dock på grund av ladugårdens låga höjd ej kan köras med fullvuxna djur.

Norr om ladugården har anlagts en KRYDDTRÄDGÅRD  innehållande ett 40-tal olika krydd- o medicinalväxter som ingått i hushållet under äldre tid.

bakning-021.jpg

 Klagstorpsstugan

är från 1850-talet och är flyttad från Klagstorps gård där den tjänstgjort som bostad åt mjölkerskorna på gården och dess familjer. Den har även tjänat som fattigstuga för Klagstorps fattigrote. Föreningen erhöll stugan som gåva då Klagstorp skulle övergå till militärt övningsfält. Huset flyttades till Skultorp 1963. Den sista som bodde i stugan var Sofia Kraft i det rum som behållits i så ursprungligt skick som möjligt. De tre övriga rummen som funnits sammanslogs vid återuppförandet till en museisal som rymmer en del av föreningens föremål.

 p5100142.jpg

Jonasina Wollins stuga

är enligt uppgift flyttad från en plats Skultorps Nabbe till sin nuvarande plats under 1800-talets senare del som undantagsstuga för änkan i Kullabolet. Vid sekelskiftet 1800 -1900 bodde en banvaktsfamilj med tio barn i stugan. Namnet Jonasinas stuga härrör från den sista boende i stugan, isländskan Jonasina Wollin som bodde här fram till sin död 1964. Dödsboet skänkte stugan till hembygdsföreningen.

Det gamla godsmagasinet

byggt 1874 och som flyttades från sin ursprungliga plats vid järnvägen upp till 
Fornbyn 1979 - 1982 ödelades helt av en anlagd brand den 10 juni 2015.

 

 

Återuppbyggdes under 2016 enligt det tidigare utseendet. Innehåller nu en modern samlingsplats med välutrustat kök och handikappanpassad entre och toalett. Officiell invigning den 1 maj 2017. Läs den intressanta historien om STATIONSKLOCKAN (klicka på länken)

 

bakning-025.jpg

Smedjan

är byggd av timmer från en gammal riven affärsbyggnad som låg där bron över järnvägen i dag börjar. Förebilden är en äldre smedja i Undenästrakten. Utrustningen inne i smedjan består av ässja med handdriven bälg, smidestäd och olika handverktyg. Många av verktygen är "hemmagjorda".

 

Hitta till Fornbyn

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)