Godsmagasinets Stationsur

Skultorps station öppnade den 1 februari 1877.

År 1860 beställde SJ det första stationsuret på Linderoths urfabrik i Stockholm. Det blev inledningen till ett långt samarbete där de flesta stationer i Sverige försågs med en klocka från Linderoths. När stationsuret från Linderoths kom på plats på stationshuset i Skultorp är inte känt.

Linderoths urfabrik i Stockholm fanns mellan 1844 och 1963 och det var familjen Linderoth som hela tiden drev fabriken. Den ansågs på sin tid vara Sveriges ledande tillverkare av ur och då speciellt tornur över hela världen. Exempel är tornklockan på Storkyrkan, Stadshuset och Centralposten, alla i Stockholm, vidare domkyrkorna i Skara och Göteborg. År 1884 utnämndes Johan G Linderoth av Oscar 11 till hovurmakare. Beställningar kom in från Asien, Nord- och Sydamerika samt flera europiska länder.

Det gamla godsmagasinet, som byggdes 1874 vid järnvägsstationen plockades ner 1979 och magasinerades för att åter byggas upp i Fornbyn. 1983 sattes det gamla stationsuret från stationsbyggnaden upp på magasinet och 1984 var hela projektet klart.

Vid den förödande branden i godsmagsinet den 10 juni 2015 klarade sig stationsuret förvånandsvärt bra. Urverket som fanns inne i byggnaden blev belagd med ett tjockt och fett lager sot. Det var bara axlarna ut till urtavlan på fasaden som blev svårt brända. Pendeln av trä klarade sig tack vare det tjocka lagret av sot som fastnat på den.

Materialet i klockan är mässing. det stora lodet väger c:a 50 kg.

 

/img_0507.jpg

 

Hembygdsföreningen vände sig till förre bilverkstadsägaren Karl Larsson i Mariesad. Karl, 92 år och hobbyurmakare, tog sig an klockan och rengjorde den in i minsta deltalj. Tack vare hans stora kunskap och goda handlag fungerar klockan igen!

(text: Eva Ek)

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)