Om oss, historik

Skultorp

Byn Skultorp har sannolikt ursprung i tidig medeltid. Förutsättningar för en fast bebyggelse med naturahushållning bör ha varit goda. Tillgången på rinnande vatten, odlingsbar mark, jakt och skog har varit god.

Ortsnamnsforskaren Gunnar Linde nämner i Skultorpsbygden "en runristad träbåge" i Rådene gamla kyrka med namn på dem som troligen var kyrkbyggarna. Bland andra förekommer namnet Skule. Om denne Skule har samband med Skultorp (Skules torp) kan den tidigaste bebyggelsen här möjligen hänföras till 1100 - 1200-talet. Byn Skultorp låg ännu fram till laga skiftet omkring 1800-talets mitt väl samlad vänster om den gamla vägen något hundratal meter nordväst om fornbyn.

Skultorps hembygdsförening.

Vid ett möte den 17 augusti 1951 utsågs en interimsstyrelse för bildandet av en hembygdsförening i Skultorp och den 20 augusti 1952 kallades till ett konsituerande möte. 23 personer tecknade sig då som medlemmar i den nybildade föreningen. Nuvarande medlemsantal är cirka 200 personer i föreningen.

Skultorps Fornby

Skultorps Fornby invigdes officiellt 1967 av dåvarande landshövdingen Karl Frithioffsson, men har därefter utökats beträffande såväl byggnader som föremål

 

Lästips:

 Skultopsbygden, hembygdsbok utgiven av Skultorps Hembygds-och Fornminnesförening 1975

Norra Kyrketorp, Skultorp. Om ett pastorat och en f d kommun, Å Hyenstrand, Bergström Hyenstrand E 2005. Utg av Skultorpsbygdens intresseförening och Norra Kyrketorps pastorat.

Linne, Skövde och Skultorp, Å Hyenstrand, E Bergström-Hyenstand 2007, utgiven av Skultorpsbygdens Intresseförening.

Billingsbygden 1973 - 1974, Bidrag bl.a. Göte Rosenberg och Mc Key