Sekretesspolicy för medlemsregister

Föreningens adress

Skultorps Hembygdsförening
c/o Michael Ringh
Varola Prästgården 1
54194 Skövde

michaelringh@outlook.com
mob 070-8678837

Organisationsnummer

866600-5726

Vilka persondata samlas in?

Föreningen registrerar medlemmarnas personuppgifter enligt följande: Namn, adress, telefonnummer. e-postadresser, personnummer och medlemsnummer

Hur används persondata?

Persondata används för föreningens medlemsregister och kursanmälningar.

Livslängd

Om medlem lämnar föreningen raderas medlemmens uppgifter.

Tredje part

Medlemsregister eller delar av detta lämnas inte ut till tredje part.

Medlemsinformation

Medlemmarna hålls informerade om aktuell sekretesspolicy vid varje årsutgåva om medlemsavgiften, dvs i början av varje år.

Registeransvarig

Föreningens styrelse är registeransvarig för medlemsregistret.

Vilka rättigheter har Du?

Du som är registrerad i föreningen har rätt att begära ut ett utdrag av vilka uppgifter föreningen har registrerade om Dig. Vänd Dig till ordförande Michael Ringh (se ovan) med skriftlig begäran.

Uppgiftslämnare

Styrelsen

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)