Vi behöver Din hjälp!

Vår förening har tagit över traditionen

med att utse

årets "Skultorpare"!

Du kan nominera någon person som Du anser

har utfört ett ideellt arbete som varit till nytta för bygden!

Skicka namn, adress och en motivering till

styrelsen@skultorpshembygdsforening.se

eller kontakta ordföranden, Ingemar Karlsson,

tel 0768-874454

 

Vi vill gärna ha Din nominering före

den 1 november 2017!