Utdrag 20160121

Utdrag, protokoll från Extra föreningsmöte med Skultorps Hembygds- och Fornminnesförening torsdagen den 21 januari 2016 kl 18.00 i Kyrketorpsgården.

Närvarande c:a 40 personer

§§ 113 - 120 ----

§ 121      Information om återuppbyggnad, Ronny Eriksson

Ronny informerade om att en ny byggnad kräver att gällande byggnadsbestämmelser uppfylles vilket ger merkostnader. För att få fram ett ritningsunderlag till byggnadslov och offerter har Amnehärads byggkonsult AB anlitats och detta betalar försäkringsbolaget.

Bygglovshandlingar är klara i början av februari och kommer läggas ut på vår hemsida, för att alla medlemmar ska kunna ge synpunkter.

Ronny berättade om arbetsgången och en preliminär tidplan skulle kunna innebära att en ny byggnad finns på plats årskiftet 2016/2017. Ronny tror att det borde kunna gå att förhandla med försäkringsbolaget om sänkning av vår andel av kostnaden (400.000 kr).

För att kunna göra detta förslås följande förändringar av byggnaden:

Övervåningen tas bort och blir kallvind. Endast inspektionslucka i innertaket och på gaveln.

De öppningsbara portarna tas bort och blir fast vägg men en annan utrymningsväg skall finnas. På utsidan kommer det dock se ut som nuvarande portar.

Med ovanstående förändringar borde vi få en ändamålsenlig samlingslokal för vår verksamhet men också kunna erbjuda uthyrning till Skultorpsbor för allehanda aktiviteter.

§ 122 --

§ 123          Beslut om återuppbyggnad

Styrelsens förslag är att föreningen ska låta bygga upp Godsmagasinet igen enligt redogörelsen i § 121. Församlingen beslutade enligt förslaget.

Föreslogs att styrelsen ges fullmakt att genomföra återuppbyggnaden och att fatta de beslut om eventuella avvikelser som kan bli nödvändiga. Församlingen beslutade enligt förslaget.

§§ 124 -125 --

Yngve Fasth, ordförande för mötet

Harald Engström, sekreterare

Birgitta Axelsson, justerare                          

Torbjörn Granqvist, justerare