Skolklass besökte Fornbyn 2021

Storfrämmande i Fornbyn! Ett glatt, vetgirigt gäng 3:e klassare fick bekanta sig med äldre redskap,boendemiljö, leksaker och andra spännande ting. Fyra oldboys informerade, demonstrerade och svarade på frågor! Alla barn var informerade om gällande regler beträffande Covid/smittspridning och skötte sig föredömligt. Efter att ha delats upp i grupper fick de även besöka stugorna inomhus, vilket var mycket uppskattat! Tack allesammans ocfh välkomna åter!