Renovering Sahlbergsstugans tak 2018

Tegelpannorna plockades ned, sorterades och tvättades. Lös puts och murbruk knackades bort från skorstenarna och lagades på erforderligt vis. Kalkades sedan tre gånger med olika tekniker. Skadade spånor och underlag rensades bort, ersattes med nya vattenlagda spånor. Hela taket täcktes med masonit och nya reglar sattes upp. De tegelpannor som kunde återanvändas, lades upp på baksidan av huset. På framsidan återanvändes de tegelpannor som "räddats" efter branden i Godsmagasinet. Nya vindskivor sattes upp, grundmålades och målades med svart färg.

Arbetet har skett under drygt en vecka med 3 snickare, 1 murare och en stor insats av ideell arbetskraft. (Klicka på nedanstående bilder för att se dem i större format)