Nybyggnad Godsmagasinet

Om Du klickar på nedanstående länkar under respektive rubrik, kommer aktuella handlingar upp, Du får sedan gå tillbaka till denna sida och göra om proceduren! Lycka till!

Handlingar för bygglov

file:///C:/Users/birgitta/OneDrive/Dokument/Hembygdsföreningen/Nytt%20godsmagasin/BygglovmedkravpateknisktsamradBygglovarkitektBeviljat_872798%20(1).pdf

Nybyggnadskarta

file:///C:/Users/birgitta/OneDrive/Dokument/Hembygdsföreningen/Nytt%20godsmagasin/BeslutNybyggnadskarta_872876.pdf

Ritningsplan

file:///C:/Users/birgitta/OneDrive/Dokument/Hembygdsföreningen/Nytt%20godsmagasin/BeslutAritningplan_872873.pdf

Ritningar fasad

file:///C:/Users/birgitta/OneDrive/Dokument/Hembygdsföreningen/Nytt%20godsmagasin/BeslutAritningfasadostervaster_872874.pdf

Ritningar, gavlar

file:///C:/Users/birgitta/OneDrive/Dokument/Hembygdsföreningen/Nytt%20godsmagasin/Godsmagasinet%20gavlar%20.pdf