Nationaldagen 2017

Paradorkestern med drillflickor, skolbarn med svenska flaggan, föreningsflaggor och folkdräktklädda personer och en stor publik fanns på plats när den svenska flaggan hissades och nationaldagen firades i Fornbyn i Skultorp. Efter inmarschen och då nationalsången sjungits unisont, visade de yngsta drillflickorna upp sitt program, paradorkestern spelade några marscher. Dagens talare Anders Löfvenborg höll en tänkvärd betraktelse över vårt Sverige samt känslan av vad vi kan uträtta tillsammans. Därefter tog Elena Blom fram sin lilla barnkör från Skultorps skolor som på ett hjärtknipande sätt sjöng Gul o blå samt Idas sommarvisa.  Ann-Marie Antonsson läste två dikter av Henriksson som berörde. Efter att drillflickorna och paradorkestern gjort ytterligare ett framträdande skedde avmarsch och K-G Johansson tackade samtliga medverkande för sin insats för nationaldagsfirandet som nu skett 37 gånger i Skultorp!