KG:s stipendium

Fredag den 4 september fick vår egen KG ta emot Kulturnämndens honorärsstipendium på kulturhustoget i Skövde. Honorörsstipendiumet är till för att uppmärksamma någon som under lång tid verkat för utveckling och upprätthållande av kulturen i Skövde kommun. Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Peter Fahlström delade ut utmärkelsen, diplom, blommor och en tavla av konstnären Inger Wilhelmsson. Han betonade i sitt tal att KG under många år värnat om sin hembygd och dess kulturhiostoriska arv och varit en förebild för densamma. Två trumpetare blåste en fanfar, KG tog ett glädjeskutt och greppade därefter mikrofonen för ett humoristiskt tacktal.

Den fåtaliga publiken applåderade (pga Corona hade inte evenemanget annonserats) händelsen filmades och kommer att kunna ses på Skövde kommuns hemsida.