HJÄLP!!!!

Godsmagasinet totalförstördes av anlagd brand 10 juni 2016.

Nu är godsmagasinet snart uppbyggt till ursprungligt utseende. Vi tar tacksamt emot ett stort eller litet bidrag från Er för att kunna inreda och utrusta lokalen!  Den nya lokalen är handikappanpassad, har plats för 50 personer, med ett modernt kök och erforderlig utrustning. Tillgången på möteslokaler i Skultorp är begränsad. Vår förhoppning är att denna lokal kan nyttjas av såväl företag, föreningar och privatpersoner. En tavla med namnen på de bidragsgivare som sponsrar med minst 1000 kr kommer att sättas upp i lokalen!

Bidraget kan sättas in på Skultorps Hembygds och Fornminnesförenings bankgironummer 621-5156!