Extra sammanträde 21 jan 2016

 

Medlemmarna kallades till ett extra sammanträde med syfte att kunna få aktuellt status av branden i Godsmagasinet. Ordf började med att redogöra för händelseförloppet den 10 juni och ett bildspel visades angående skadornas omfattning. Allt totalförstördes, dock kunde vissa handlingar i arkivet bevaras efter sanering av vatten och rökskador. 24 juni 2015 gjordes en besiktning av Länsförsäkringar Halland, inventarielistor fick sedan upprättas av styrelsen med ett uppskattat värde av de föremål som gått förlorade. 24 augusti kom sedan ett meddelande om vilka nedskrivningar som Länsförsäkringar räknat fram enligt försäkringsavtalet. En "byggkommitté" har sedan tillsatts och som nu arbetat fram ett förslag ang. ev. återuppbyggnad. Medlemmarna fick ta del av förslaget och möjligheter till yttrande gavs. Beslut togs om fullmakt till styrelsen och byggkommittén att gå vidare med ärendet. Ekonomin kommer att bli kärv och olika förslag om hur sponsorer skulle kunna finnas.