Det stora julbaket 2019

Det var storbak i helgen i Klagstorpsstugan. Etthundrasextio (160) brödkakor framställdes av 12 glada bagare och assistenter inför Tomtens besök den 30 november. För att Ni skall få en liten tanke på hur mycket detta ideella arbete innebär, läs vidare: Kontakta 12 personer, avtala dag och göra arbetsschema, köpa in ingredienser. Det måste eldas och bäras fram torr ved samt iorningsställa lokalen dagen före aktuellt datum. Bakdagen får ansvarig ställa väckarklockan tidigt. Elden måste tändas minst en timma före innan damerna anländer för att ugnen skall få upp temperaturen. Den aktuella bakningen påbörjades denna gången 8.30 och pågick till 14.30. Därefter skall lokalen städas och alla redskap diskas och sen skall brödet packas och distribueras vidare! 

Ett stort tack till alla fantastiska damer och herrar som ställt upp!