Årsmötet 2018

Årsmötet hölls på Vägkrogen i Skultorp där ett 60-tal medlemmar slutit upp. Ordförande Ingemar Karlsson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Efter parentation överlämnades klubban till mötesordförande Yngve Fasth. Till sekreterare för mötet valdes Harald Engström. Denna duett genomförde årsmötesförhandlingarna i raskt tempo. Ordföranden Ingemar Karlsson återtog klubban, tackade presidiet med blommor och avslutade årsmötet. K-G Johansson kallade fram Birgitta Josefsson som efter lång tid (cirka 25 år) valt att lämna styrelsen. Då hon redan fått alla förtjänsttecken som Hembygdsförbundet har (diplom och guldnål) skapade vår förening ett eget diplom som nu delades ut för första gången till denna förtjänstfulla medlem. Hon avtackades också med blommor o applåder.

Så var det dags att presentera Årets skultorpare 2017. Ordföranden kallade fram Kurt Evert "Putte" Larsson att motta hederspriset. Motiveringen för utmärkelsen var det långa ideella arbete som Putte utfört sedan 1962 inom Skultorps Idottsförening, där han fortfarande är verksam.

Efter servering av smörgåstårta, dricka, kaffe och kaka, tog välkände Björn Lippold över mikrofonen och kåserade på sitt humoristiska sätt om den indelte soldaten och hans soldattorp. Lite kuriosa som framkom var att TV Göteborg gjort en inspelning av hur Lippold arbetade med dokumentationen av soldatlivet, detta gjordes i vårt eget soldattorp vid Humlagården. 

Våra givmilda sponsorer, ett varmt tack till dessa Skultorpsföretag, gjorde att vårt lotteri gav många nöjda lottköpare som gick hem med många vinster.

Ett varmt tack till Er alla som deltog i vårt årsmöte!