Årsmöte 2021

Så kunde föreningen äntligen hålla sitt årsmöte, coronasäkert, utomhus. Ett 30-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen. En väl förberedd dagordning, mötesordförande Yngve Fasths rutinerade ledning och omval av de flesta ledamöterna gjorde att dagens höjdpunkt, presentation av Årets Skultorpare 2020, Ulf Johansson, snabbt blev aktuell. Ulf har under c:a 30 års tid utfört ett fantastiskt arbete som fritidspedagog. Barnens bästa har alltid varit i högsätet då han ordnat övernattingar i skolskogen, Klubben Café och olika teatergrupper. Han har också gått upp tidigare mornar för att spola skridskois åt barnen.

Ulf framförde sitt tack, kände sig hedrad och menade att han såg det som ett privilegium att arbeta med barn i den fina miljön vid Svärtagårdsskolan med närhet till sjön, bandygrytan o s v.

Så var det dags för kaffe med gofika som styrelsen ordnat på ett säkert sätt med några medlemmar vid varje bord. Uppehållsvädret gjorde att alla kände sig nöjda efter ett par timmars trevlig samvaro.