Årsmöte 2020

Så har vi äntligen kunnat genomföra årsmötet 2020 som blivit uppskjutet på grund av Coronapandemin. Ett trettiotal medlemmar slöt upp till mötet som hölls utomhus och enligt folkhälsorådets föreskrifter. De sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes snabbt, ledda av Yngve Fasth, mötets ordförande och sekreterare Eva Ek. Omval på de flesta styrelseposter, nyval revisorssuppleant Per Sköld. Beträffande verksamheten för året har inte någon planering kunnat göras, p g a osäkerheten med pandemin, Eva Ek påpekade att träffarna på torsdagar kl 16.00 då man ägnar sig åt skötsel av byggnader och trädårdar är öppen för alla. Fikapaus tas vid lastbryggan utomhus och ger trevlig gemenskap. Välkommen att delta!

Föreningens ordinarie ordförande, Ingemar Karlsson, presenterade Årets Skultorpare 2019, Yngve Fasth, som uppvaktades med blommor och diplom. Sonja Gustavsson höll ett litet tal där det poängterades Yngves starka ideella engagemang för Skultorp inom alla föreningar, PRO, Gamla SIF, Kvarndammenprojektet och vår egen förening där Yngve varit drivande inom byggruppen och som revisor. Han har också fört ut sina kunskaper om naturen och biodlingens betydelse genom föredrag och studiebesök inom skolan. 

Yngve, glatt överraskad och lite rörd, tackade för uppvaktningen! Samtliga deltagare inbjöds till kaffe som serverades med "avstånd" innan vi skildes efter ett intressant/annorlunda årsmöte i solskenet!