Årsmöte 2017

Ordföranden, Ingemar Karlsson hälsade samtliga välkomna. Parentation hölls för avlidna medlemmar. En god soppa med läckra smörgåsar serverades. Årsmötesförhandlingarna upptogs, Yngve Fasth valdes som ordförande och Eva Ek som sekreterare för mötet. De flesta punkter behandlades raskt, kassör Sonja Gustavsson föredrog den ekonomiska sitsen och tackade för de ekonomiska gåvor som kommit genom vårt upprop om hjälp. Styrelsen omvaldes på de flesta poster, Nils-Olof Andersson valdes in som ny styrelseledamot och Birgitta Axelsson som suppleant. 

Nils Andersson tackades för att han bidragit med material till det reparationen av gärdsgården, Sonja Gustafsson för sitt arbete  med administrationen i byggruppen. Birgitta Axelsson tackade byggruppen för deras fina arbete med återställandet av godsmagasinet. Ordförande avslutade årsmötesförhandlingarna och tackade sittande ordförande och sekreterare. Därefter visades ett bildspel över tiden efter branden, en resume av arbetet som skett i Fornbyn och med bygget! Därefter serverades kaffe och god kaka!