ÅRSMÖTE 2016

Ett 50-tal medlemmar hade slutit upp till årsmötet 2016. Ordförande Ingemar Karlsson hälsade välkommen och parentation hölls för avlidna medlemmar.  Som ordförande valdes Yngve Fasth och till sekreterare Eva Ek. Protokollsjusterare  Göte Johansson och Ann-Marie Larsson.  Förhandlingarna var snabbt avklarade då omval gjordes på de flesta poster. Eva Ek valdes in som ny ledamot i styrelsen. Monika Moberg från Västergötlands Hembygdsförbund överlämnade blommor och diplom till Ingemar Karlsson för väl utfört arbete under gångna år. Nils Andersson fick en gåva av föreningen för hjälp med renovering av staketet i Fornbyn.

Ett bildspel visades under tiden som medlemmarna samlades. En välsmakande soppa med smörgås, kaffe och kaka serverades.

Sune, Ulf och Börje från Tibro spelade evergreens och berättade anekdoter. Lotterier med fina sponsrade priser. 

Avslutningsvis fanns möjlighet att ta del av ritningarna som skall ligga till grund för nybyggnationen av Godsmagasinet!