Arkivet berättar.......

Tanken väcktes när vi återställde handlingarna i arkivet efter branden 2015, vi hade väldigt mycket klippböcker och gamla foton men väldigt lite dokumentation om Skultorp och dess utveckling under 1900-talet! Vi ordnar en cirkel och hjälps åt att inventera och se vad vi kan få fram om detta. Våren 2018 har 15 glada, intresserade och arbetsvilliga djupdykt i gamla handlingar och böcker för att få fram ett arbetsexemplar..... Många glada skratt och sliriga minnen har analyserats men nu ligger ett 29 sidors häfte klart! Vi kommer naturligtvis att fortsätta detta arbetet under hösten....allt kan bara bli bättre, roligare och mer kvalitetsäkrat!